Rzekotka drzewna (Hyla arborea) Polska-Śląsk, maj 2010
2014 Bogusława Jankowska, webdesign LIBEA
Fotografie stanowią własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione