Rzekotka drzewna (Hyla arborea) Polska-Lubelszczyzna, czerwiec 2009
2014 Bogusława Jankowska, webdesign LIBEA
Fotografie stanowią własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione