Bielinek rukiewnik (Pontia daplidice) Polska-Śląsk,lipiec 2011
2014 Bogusława Jankowska, webdesign LIBEA
Fotografie stanowią własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione