Zmorsznik czerwony (Corymbia rubra) Polska-Śląsk, lipiec 2011
2014 Bogusława Jankowska, webdesign LIBEA
Fotografie stanowią własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione